Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: octubre, 2021
Imatge
  Hui parlarem un poc de tot i de res. Arribem a l ’ entrada del cam í i una barrera ens impedeix el pas. Sistema automatitzat de control d ’ acc é s de vehicles. I ara qu è fem? Teniu que cridar per tel è fon i us donaran uns n ú meros m é s el coixinet del teclat del tel è fon m ò bil (pin) i la barrera s ’ obrir à m à gicament. El Carrascar de la Font Roja é s un parc natural. Esperant la resposta de la tecnologia, fem temps i visitem unes catacumbes, galeries subterr à nies plenes de criptes dotades d ’ una arquitectura moderna i funcional que al mateix temps gaudeixen d ’ il · luminaci ó i ventilaci ó , de l ’ú nic “ camp sant ” civil en la pen í nsula ib è rica (cementeri). L ’ actual cementeri d ’ Alcoi, comen ç at el 1877, en substitu ï a un altre del 1812. Aquest era el primer que es constru ï a despr é s de l ’ abolici ó el 1784 dels cementeris parroquials. El cementeri d ’ Alcoi, com a espai patrimonial, é s un dels m é s extraordinaris del m ó n. É s una ciutat su
Imatge
Les xarxes socials les carrega el dimoni i tanta immediatesa no deu ser gens bona. Respira i pensa abans de comentar res. La gent m é s salvatge va malparlar contra el suposat repartiment de vestimenta usada per als pobres palmers per part del cuiner Jos é Andr é s que va estar repartint “ ropa vieja ” a les v í ctimes del volc à “ Cumbre Vieja ” de La Palma. No estem parlant de roba, estem parlant de les sobres del menjar. Menjar d ’ aprofitament. Fa uns dies aquesta recepta es va convertir en protagonista de l ’ actualitat sense menjar-s ’ ho no beure-s ’ ho. Massa ignor à ncia. Les sobres o com diuen en les Can à ries “ ropas viejas ” . Les nostres sobres, all ò que queda d ’ un menjar, é s com la “ ropa vieja ” de les illes. Sucar els aliments el m à xim possible, el “ santo y se ñ a ” de la cuina dom è stica. Les sobres es recalfen, es banyen, es piquen per fer un plat nou. Sopes, truites, menestres, pastissets, croquetes, entrepans s ó n alguns dels m è todes per apr