Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: maig, 2018
Imatge
El cambrer ompli 1/3 del got i al costat deixa un altre amb aigua. -Una i ens anem! l Es posa un xorret d ’ aigua i se la beu. -Ad é u, fins el proper divendres. Amb un gustet a regal í ssia en la boca s ’ acomiada. Recordeu : hi ha que beure amb moderaci ó . Reconec que é s una frase massa subjectiva i personal perqu è : quina mesura é s? El consum responsable implica, a m é s, no consumir alcohol, é s a dir, si no es beu, millor. Les cormarques centrals tenim gustos pareguts en les begudes que refresquen i alegren la nostra exist è ncia des de temps immemorial per a brindar amb el millor de les nostres somriures, sempre en bona companyia, i la resta, deixar-se portar. É s la beguda per a lo bo i lo ro í :   de l'amistat,   del comboi, de la perdici ó , del pre à mbul. Pareix ser que el primer aiguardent d ’ an í s va ser elaborat pels mariners holandesos amb els seus viatges a l ’ Orient all à pel segle XVI. All í van comprar llavors d ’ an í s estrellat d ’ on s