Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: juliol, 2018
Imatge
L ’ ombra (obscuritat i abs è ncia de claror) del meu cos opac intercepta els rajos de llum del sol i ofereix a terra una imatge fosca la qual dibuixa un cos imperfecte amb un llibre a la m à . No estic a l ’ ombra perqu è me ’ n vaig a treballa a l ’ ombra. Aquesta vesprada de juliol la calor es deixa sentir amb intensitat (avamet em diu que 34 graus)   i no convida a fer res, per ò les garbes (el treball de cadasc ú ) estan a l ’ era i cal batre-les, per a poder guardar el gra (n ò mina) perqu è fora est à exposat al contratemps (atur, congelaci ó salarial, pagaments) i ara s ó n temps contradictoris de ploure i fer sol alhora. Com deia aquella can ç oneta de menuts i menudes “ Plou i fa sol, les bruixes es pentinen; plou i fa sol, les bruixes porten dol ” . La creen ç a que pentinar-se provocava la pluja era molt comuna a molts pobles (civilitzats i b à rbars). Aquestes tamborinades de ruixats fugissers donen lloc a l ’ arc de Sant Mart í . La creen ç a m é s estesa, quasi